Logo som henviser til forsiden af Landbrugsstyrelsens hjemmeside

LandbrugsGIS

Download kortdata

Engangskompensation

- Referencekort_2017-2021.zip

GB_MFO_og_groenne_krav

- Arealanvendelse_2021.zip
- Arealanvendelse_2022.zip
- Arealanvendelse_2023.zip
- Artikel32_Afvist.zip
- Artikel32_Godkendt.zip
- Fradrag_grundbetaling.zip
- Fradrag_grundbetaling_2021.zip
- Fradrag_grundbetaling_2022.zip
- Fradrag_grundbetaling_2023.zip
- Fradrag_grundbetaling_2024.zip
- GLM_Fortidsminder.zip
- GLM_Fortidsminder_2021.zip
- GLM_Fortidsminder_2022.zip
- GLM_Fortidsminder_2023.zip
- GLM_Fortidsminder_2024.zip
- GLM_Soer.zip
- GLM_Soer_2021.zip
- GLM_Soer_2022.zip
- GLM_Soer_2023.zip
- GLM_Soer_2024.zip
- Miljømæssigt sårbare områder.zip

GB_og_bioordninger

- 2-metersbræmme_2024.zip
- 3-metersbræmme_2024.zip
- GLM 9 forbud mod ploejning og omlaegning_2023.zip
- GLM 9 forbud mod ploejning og omlaegning_2024.zip
- Markkrat.zip
- Markkrat_2023.zip
- Markkrat_2024.zip
- Miljø og Klimavenligt græs_2023.zip
- Miljø og Klimavenligt græs_2024.zip
- Registreret_GB_2015-2022.zip
- Vurderet afvist GB til projektareal.zip

Husdyrefterafgroeder

- Husdyrefterafgroedekrav_2023-2024.zip
- Husdyrefterafgroedekrav_2024-2025.zip

Jordbrugsanalyser

- ANS21.zip
- ANS22.zip
- ANS23.zip
- Ansoegere_Sogn_2010_2021.zip
- Ansoegere_Sogn_2010_2022.zip
- Ansoegere_Sogn_2010_2023.zip
- CHR21.zip
- CHR22.zip
- CHR23.zip
- CHRsogn2010Til2021.zip
- CHRsogn2010Til2022.zip
- CHRsogn2010Til2023.zip
- MarkblokkeSogn2010til2021.zip
- MarkblokkeSogn2010til2022.zip
- MarkblokkeSogn2010til2023.zip
- Marker21.zip
- Marker22.zip
- Marker23.zip
- OmdriftsarealerSogn2010Til2021.zip
- OmdriftsarealerSogn2010Til2022.zip
- OmdriftsarealerSogn2010Til2023.zip

Jordbunds- og terraenforhold

- GLM_jorderosion_2023.zip
- Jordbundskort_2019.zip
- Toerveholdig_lavbundsarealer_2019.zip

Maalrettet_kvaelstofregulering

- Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2019.zip
- Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2020.zip
- Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2021.zip
- Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2022.zip
- Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2023.zip
- Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2024.zip
- Obligatoriske_maalrettede_efterafgroeder_2018.zip
- Obligatoriske_maalrettede_efterafgroeder_2020.zip
- Obligatoriske_maalrettede_efterafgroeder_2021.zip
- Obligatoriske_maalrettede_efterafgroeder_2022.zip
- Obligatoriske_maalrettede_efterafgroeder_2023.zip

Markblokke

- Markblokke.zip
- Markblokke_2005.zip
- Markblokke_2006.zip
- Markblokke_2007.zip
- Markblokke_2008.zip
- Markblokke_2009.zip
- Markblokke_2010.zip
- Markblokke_2011.zip
- Markblokke_2012.zip
- Markblokke_2013.zip
- Markblokke_2014.zip
- Markblokke_2015.zip
- Markblokke_2016.zip
- Markblokke_2017.zip
- Markblokke_2018.zip
- Markblokke_2019.zip
- Markblokke_2020.zip
- Markblokke_2021.zip
- Markblokke_2022.zip
- Markblokke_2023.zip
- Markblokke_2024.zip

Marker

- Marker_2008.zip
- Marker_2009.zip
- Marker_2010.zip
- Marker_2011.zip
- Marker_2012.zip
- Marker_2013.zip
- Marker_2014.zip
- Marker_2015.zip
- Marker_2016.zip
- Marker_2017.zip
- Marker_2018.zip
- Marker_2019.zip
- Marker_2020.zip
- Marker_2021.zip
- Marker_2022.zip
- Marker_2023.zip
- Marker_2024.zip
- Smaabiotoper_2023.zip
- Smaabiotoper_2024.zip

Miljoe_og_oekologitilsagn

- Miljoetilsagn_oevrige_typer.zip
- Miljoetilsagn_oevrige_typer_2018.zip
- Miljoetilsagn_oevrige_typer_2019.zip
- Miljoetilsagn_oevrige_typer_2020.zip
- Miljoetilsagn_oevrige_typer_2021.zip
- Miljoetilsagn_oevrige_typer_2022.zip
- Miljoetilsagn_oevrige_typer_2023.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader_2018.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader_2019.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader_2020.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader_2021.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader_2022.zip
- Miljoetilsagn_vaadomraader_2023.zip
- Oekologiske_arealer_2018.zip
- Oekologiske_arealer_2019.zip
- Oekologiske_arealer_2020.zip
- Oekologiske_arealer_2021.zip
- Oekologiske_arealer_2022.zip
- Oekologiske_arealer_2023.zip
- Omlægningstilsagn_2018.zip
- Omlægningstilsagn_2019.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020_2018.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020_2019.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020_2020.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020_2021.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020_2022.zip
- Tilsagn_til_oekologiske_arealtilskud_2015-2020_2023.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020_2018.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020_2019.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020_2020.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020_2021.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020_2022.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2015-2020_2023.zip
- Tilsagn_til_pleje_af_graes_2023-2027.zip

N2000_projekter

- Forberedelse_til_afgraesning.zip
- Hydrologi_E.zip
- Hydrologi_F.zip
- Rydning.zip
- Rydning_og_forberedelse_til_afgraesning.zip
- Rydning_og_forberedelse_til_afgraesning_2019.zip
- Rydning_og_forberedelse_til_afgraesning_2020.zip
- Rydning_og_forberedelse_til_afgraesning_2021.zip
- Rydning_og_forberedelse_til_afgraesning_2022.zip
- Rydning_og_forberedelse_til_afgraesning_2023.zip

Naturudpegninger

- HNV_1_4_2023.zip
- HNV_5_13_2023.zip

Ovrige_projekter

- Graesningsprojekt_Afgraesning.zip
- Levende_Hegn.zip
- Smaabeplantning.zip
- Trampestier.zip
- Vandloebsrestaurering_E.zip
- Vandloebsrestaurering_F.zip

Permanent_graes

- Graes_i_5_aar_2021.zip
- Graes_i_5_aar_2022.zip
- Graes_i_5_aar_2023.zip
- Permanent_graes_2021.zip
- Permanent_graes_2022.zip
- Permanent_graes_2023.zip
- Permanent_graes_i_MSO_2021.zip

Skovtilsagn

- Baeredygtig_skovdrift.zip
- Biodiversitetsskov.zip
- Privat_skovrejsning_ansoegt_2020.zip
- Privat_skovrejsning_ansoegt_2021.zip
- Privat_skovrejsning_ansoegt_2022.zip
- Privat_skovrejsning_ansoegt_2023.zip
- Privat_skovrejsning_ansoegt_samlet.zip
- Skov_med_biodiversitetsformaal.zip
- Skov_med_biodiversitetsformaal_ansoegt_2020.zip
- Skov_med_biodiversitetsformaal_ansoegt_2021.zip
- Skov_med_biodiversitetsformaal_ansoegt_2022.zip

Soer_skaerpede_fosforlofter

- Soer_skaerpede_fosforlofter_2018.zip
- Soer_skaerpede_fosforlofter_2024.zip
- Soer_vandomraadeplanerne_2015-2021.zip
- Soer_vandomraadeplanerne_2021_2027.zip

Vandprojekter

- Fosfor_E_samlet.zip
- Fosfor_F_samlet.zip
- Kvaelstof_E_samlet.zip
- Kvaelstof_F_samlet.zip
- Lavbund_E_samlet.zip
- Lavbund_F_samlet.zip
- Lavbund_Potentialekort.zip
- Minivaadomraadekort_efter_hoering_2023.zip
- Minivaadomraadekort_foer_hoering_2024.zip
- Minivaadomraader_ansoegt_2018.zip
- Minivaadomraader_ansoegt_2019.zip
- Minivaadomraader_ansoegt_2020.zip
- Minivaadomraader_ansoegt_2021.zip
- Minivaadomraader_ansoegt_2022.zip
- Minivaadomraader_ansoegt_2023.zip
- Private_vaadomraader.zip
- Satskort_2014.zip
- VMPII.zip
- VMPIII.zip

Ø-støtte

- Ø-Stotte.zip


(c) 2021 - LBST - LandbrugsGIS - Download version 00.03